Úvod

Upozornění: Tato záložka je určena výhradně pro odborníky ve zdravotnictví smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky (lékař) nebo osoby oprávněné vydávat léčivé přípravky (lékárník). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tuto stránku určenou odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu této stránky a z toho plynoucí rizika (např. nesprávně pochopený diagnostický nebo léčebný postup).

 

Tato záložka není určena jako obecná edukativní stránka pro odborníky ve zdravotnictví. Uvádíme zde pouze výběr našich článků a prezentací, a to s ambicí toliko přispět z naší strany k nabídce informačních zdrojů pro zdravotníky. Předložené práce vesměs neprošly recenzním řízením a vyhrazujeme si tedy právo na případné nepřesnosti či nesprávnosti v jejich obsahu. Pokud na tyto narazíte, budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu. Děkujeme za pochopení.

 

Obecné (pro PL)

 • Obecná alergologie pro praktické lékaře (prezentace, k 1.2.2017):
 • Alergologické vyšetření pro praktické lékaře (prezentace, k 9.4.2017):
 • Přínos alergologa pro praktického lékaře (prezentace, k 1.2.2017):
 • Domácí aeroalergeny (článek _ Nevrlka J, “Domácí” inhalační alergie - povaha, léčba a prevence. Zdravotnické noviny 2012; 61, 14:4):
 • Hypersenzitivní lékové reakce "lékové alergie" (prezentace, 2022)

 

Pro pediatry

 • Obecná alergologie pro pediatry (prezentace, k 1.2.2017)
 • Přínos alergologa pro pediatra (prezentace, k 1.2.2017)

 

Pro specialisty

 • AIT: Pylová alergenová imunoterapie - design vakcíny (články _ Nevrlka J, Nevrlková Z, Pylová AIT – design vakcíny (praktické aspekty formy a složení). Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2012; 9, 2:4-9Nevrlka J, Pylová AIT – design vakcíny (praktické aspekty formy a složení), 2. díl – změna formy a složení vakcíny v průběhu AIT terapie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2012; 9, 3:10–16):
 • AIT: SLIT a analyfaxe (prezentace, 2017):
 • AIT: Bezpečnost - SLIT, SCIT a alergoidy (prezentace, 2019):
 • AIT: Akutní reakce po SLIT a SCIT (prezentace, 2022):
 • AIT: SLIT a dávka cílová i kumulativní (prezentace, 2021):
 • AIT: SLIT pyl travin - real-life efekty, studie Zielen 2017 (prezentace, 2018):
 • AIT: SCIT jed blanokřídlých - praktické aspekty (prezentace, 2022):
 • AIT: Kauzální efekty AIT (prezentace, 2018):
 • AIT: SAIT a asthma bronchiale (prezentace, 2022):
 • AIT: Management AIT, EAACI guidelines a SPC 2018 (prezentace, 2018):
 • AIT: Managament AIT (Oralair) v kazuistikách (prezentace, 2018):
 • AIT: Priming efekt, řešení letního sezonního astmatu (prezentace, 2019):
 • AIT: Hodnocení efektu AIT (prezentace, 2019):
 • AIT: Actair - nová roztočová tableta (prezentace, 2022):
 • Alergeny: Pyl travin - charakteristika a AIT důsledky (prezentace, 2022):
 • Alergeny: Pyl břízy - CRD diagnostika a její význam (prezentace, 2022):
 • AB: Paréza a dysfunkce hlasových vazů v dfdg. asthma bronchiale (prezentace, 2016)
 • AB: Parametry DPI inhalačních systémů (koment.překlad _ Nevrlka J, Alternativní pohled na klinický význam některých vlastností inhalačních systémů pro práškové formy léků (DPI), http://www.astma.cz, 26.2.2015): 
 • AB: Teoretický model ideálního antiastmatika, extra-fine a Combair (prezentace, 2021)
 • AB/..: Zánět 2.typu jako terén pro biologickou léčbu (prezentace, 2022)
 • ONK: Hypersenzitivní lékové reakce na deriváty platiny (prezentace, 2022)

 

Pro lékárníky

 • Rýma (alergická) a její OTC terapie (brožura, naše publikace): Stáhnout ve formátě pdf
 • Rýma a nosní kortikoidy (článek _ Nevrlka J, Rýma (rhinosinusitida) – úloha a možnosti lékárníka, pozice nazálních kortikosteroidů. Praktické lékárenství 2013; 9, 3:142-145):Stáhnout ve formátě pdf

 

Pro zábavu

 • Kauzální léčba inhalační alergie - plavba na moři dříve, dnes a AIT (prezentace, 2017):
 • Vánoční evropské destinace (subprezentace, 2018): 
 • 100 let republiky - komu být vděčni (subprezentace, 2018):