Studie SL75.14

mezinárodní klinická studie ke konečnému hodnocení účinnosti inovativní formy roztočové alergenové imunoterapie (vakcíny ve formě doma užívaných pod jazykem rozpustných tablet) pro léčbu alergické rýmy a alergické rýmy spojené s průduškovým astmatem způsobené roztoči. Probíhá po dobu jednoho roku.

- Studie byla ukončena.

- Oficiální popis (SÚKL): Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti sublingválních tablet přípravku STG320 s obsahem alergenů z roztočů domácího prachu (HDM) u dospělých a dospívajících s alergickou rýmou způsobovanou HDM.

- Indikační skupina: Alergologie - imunologie, Diagnóza: alergická rýma

- Zařazovaná populace: Dospívající (12 - 17 let) + Dospělí (18 - 65 let)

- EudraCT number: 2014-004223-46, Číslo protokolu: SL75.14

- Zadavatel: STALLERGENES, France

- Datum schválení SÚKL: 24.7.2015, Datum schválení MEK: 1.10.2015

- Datum zahájení: 2.11.2015, Datum ukončení: 16.8.2018

- Počet center v ČR: 12

 

Studie SKY

mezinárodní klinická studie porovnávající účinnost moderního antihistaminika (bilastin), resp. antileukotrienu (montelucast), resp. jejich kombinace na sezonní pylovou alergickou rýmu ve spojení s průduškovým astmatem. Probíhá po dobu jedné sezony (3 měsíční podávání medikace).

- Studie byla ukončena. 

- Oficiální popis (SÚKL): Bilastin a montelukast u pacientů se sezónní alergickou rinokonjunktivitidou a astmatem: účinnost konkomitantního podání ?

- Indikační skupina: Alergologie – imunologie, Diagnóza: alergická rinokonjunktivitida a astma

- Zařazovaná populace: Dospělí (18 - 65 let)

- EudraCT number: 2015-004806-40, Číslo protokolu: MEIN/15/Bil-ARC/001

- Zadavatel: Menarini International, Luxembourg

- Datum schválení SÚKL: 25.4.2016, Datum schválení MEK: 7.4.2016

- Datum zahájení: 10.5.2016, Datum ukončení: 30.11.2016

- Počet center v ČR: 6

 

Studie RECOGNISE

mezinárodní observační retroperspektivní studie pro získání real-life údajů o charakteristikách pacientů s těžkým astmatem v prostředí primární a sekundární péče, kteří by měli být odesláni k posouzení na biologické vyšetření.

- Studie byla ukončena. 

- Oficiální popis: Characterisation of Patients With Severe Asthma in Primary and Secondary Care Settings in Europe Reported to be Eligible for Biological Therapy

- Indikační skupina: Alergologie – imunologie, Diagnóza: astma

- Zařazovaná populace: Dospělí (18 a více let)

- Číslo protokolu: D3250R00039

- Zadavatel: AstraZeneca, UK

- Datum zahájení: 26.4.2018, Datum ukončení: 14.8.2018

- Počet center v EU: 130

 

Studie CoVigi

mezinárodní observační retroperspektivní studie pro získání real-life údajů o charakteristikách pacientů s těžkým astmatem v prostředí primární a sekundární péče, kteří by měli být odesláni k posouzení na biologické vyšetření.

- Nábor byl uzavřen. 

- Oficiální popis: poregistrační multicentrická studie fáze IV sledující účinnost a bezpečnost vakcín proti COVID-19

- Diagnóza: Infekce

- Zařazovaná populace: Dospělí (18 až 65 let)

- Číslo protokolu: EudraCT number: 2021-000566-14, CoVigi

- Zadavatel: Masarykova univerzita, CZ

- Datum zahájení: 22.3.2021, Datum ukončení: v běhu

- Počet center v CZ: 2