Studie SL75.14

mezinárodní klinická studie ke konečnému hodnocení účinnosti inovativní formy roztočové alergenové imunoterapie (vakcíny ve formě doma užívaných pod jazykem rozpustných tablet) pro léčbu alergické rýmy a alergické rýmy spojené s průduškovým astmatem způsobené roztoči. Probíhá po dobu jednoho roku.

- Studie byla ukončena.

- Oficiální popis (SÚKL): Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti sublingválních tablet přípravku STG320 s obsahem alergenů z roztočů domácího prachu (HDM) u dospělých a dospívajících s alergickou rýmou způsobovanou HDM.

- Indikační skupina: Alergologie - imunologie, Diagnóza: alergická rýma

- Zařazovaná populace: Dospívající (12 - 17 let) + Dospělí (18 - 65 let)

- EudraCT number: 2014-004223-46, Číslo protokolu: SL75.14

- Zadavatel: STALLERGENES, 6 rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, France

- Datum schválení SÚKL: 24.7.2015, Datum schválení MEK: 1.10.2015

- Datum zahájení: 2.11.2015, Datum ukončení: 16.8.2018

- Počet center v ČR: 12

 

Studie SKY

mezinárodní klinická studie porovnávající účinnost moderního antihistaminika (bilastin), resp. antileukotrienu (montelucast), resp. jejich kombinace na sezonní pylovou alergickou rýmu ve spojení s průduškovým astmatem. Probíhá po dobu jedné sezony (3 měsíční podávání medikace).

- Studie byla ukončena. 

- Oficiální popis (SÚKL): Bilastin a montelukast u pacientů se sezónní alergickou rinokonjunktivitidou a astmatem: účinnost konkomitantního podání ?

- Indikační skupina: Alergologie – imunologie, Diagnóza: alergická rinokonjunktivitida a astma

- Zařazovaná populace: Dospělí (18 - 65 let)

- EudraCT number: 2015-004806-40, Číslo protokolu: MEIN/15/Bil-ARC/001

- Zadavatel: Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxembourg

- Datum schválení SÚKL: 25.4.2016, Datum schválení MEK: 7.4.2016

- Datum zahájení: 10.5.2016, Datum ukončení: 30.11.2016

- Počet center v ČR: 6