Lékař MUDr. Jiří Nevrlka

 • narozen 8.5.1974 Brno 
 • Vzdělání (rok ukončení):  
  • MU Brno - Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství (MUDr.)  _ 1999
  • Kurz Zátěžová funkční diagnostika u alergických a plicních onemocnění (Brno) _ 2009
  • Atestace – specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klin. imunologie (Praha) _ 2011
  • Licence ČLK pro výkon funkce odb.zástupce v oboru alergologie a klin.imunologie _ 2013
  • MU Brno – Právnická fakulta, obor právo (Mgr.) _ 2014    
  • Kurz Rehabilitace u plicních onemocnění (Olomouc) _ 2014
  • Certifikát dobré klinické praxe (GCP) _ 2017, 2021
  • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK _ 2012, 2017, 2022 (platný do roku 2027)  
  • Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí (do 31.12.2022):  
 • Praxe (zdravotnictví):
  • Zaměstnanec farm.firmy (farm.reprezentant  > Area Manager) 2002-2005
  • Sekundární lékař, interní odd., Fakultní nem. u sv.Anny, II.interní klinika 2005-2008  
  • Ambulantní lékař, alergologie a klin.imunologie, 2008 až dosud
  • Lékař (garant) laboratoře v oboru imunologie, 2018 až dosud  
 • Konflikt zájmů: není zaměstnanec, člen, ani podílník farmaceutické společnosti.

 

 

Lékař MUDr. Zlatica Nevrlková

 • narozena 4.3.1975 Šala, Slovensko
 • Vzdělání (rok ukončení) :   
  • Univerzita Komenského Bratislava – Fak.lékařská, obor všeobecné lékařství _ 2000
  • Atestace základní (I.stupně) - interní medicína (Olomouc) _ 2004
  • Atestace – spec.způsobilost v oboru alergologie a klin. imunologie (Praha) _ 2007
  • Kurz Zátěžová funkční diagnostika u alergických a plicních onemocnění (Brno) _ 2009
  • Licence ČLK pro výkon funkce odb.zástupce v oboru alergologie a klin.imunologie _ 2013
  • Kurz Rehabilitace u plicních onemocnění (Olomouc) _ 2014
  • Certifikát dobré klinické praxe (GCP) _ 2017, 2021
  • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK _ 2012, 2017, 2022 (platný do roku 2027)  
  • Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí (do 31.12.2022):
 • Praxe (zdravotnictví):
  • Sekundární lékař, psychiatrické odd., Nemocnice Galanta _ 2000-2001
  • Sekundární lékař, interní odd., Nemocnice Přerov _ 2001-2004
  • Ambulantní lékař, alergologie a klin.imunologie, 2004 až dosud
 • Konflikt zájmů: není zaměstnanec, člen, ani podílník farmaceutické společnosti.

 

 

Zdrav.sestra Dagmar Přinesdomů

 • narozena 8.6.1976 Ivančice
 • Vzdělání (rok ukončení) :   
  • Střední zdravotnická škola - obor zdravotní sestra (Brno, Jaselská) _ 1994
  • Osvědčení k výkonu povolání zdravotní sestry bez odborného dohledu _ 2011
  • Specializační certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy (Praha) _ 2020
  • Certifikát dobré klinické praxe (GCP) _ 2021
 • Praxe (zdravotnictví):
  • Zdravotní sestra, chirurgická klinika (IMP), Fakultní nemocnice Brno Bohunice _ 1994-2002
  • Zdravotní sestra, Léčebna dlouhodobě nemocných, Zastávka _ 2003-2004
  • Zdravotní sestra, Poliklinika alergologie a klin.imunologie AKI, Brno _ 2008-2019
  • Zdravotní sestra, ambulance alergologie a klin.imunologie UPIRA, Brno _ 2020 až dosud
 • Konflikt zájmů: není zaměstnanec, člen, ani podílník farmaceutické společnosti.

 

Zdrav.sestra Jana Klímová

 • narozena 3.3.1952 Dačice
 • Vzdělání (rok ukončení) :   
  • Střední zdravotnická škola - obor zdravotní sestra (Znojmo) _ 1971
  • Specializační certifikovaný kurz - ošetřovatelská práce o dospělé v interní medicíně (Brno) _ 2008
  • Osvědčení k výkonu povolání zdravotní sestry bez odborného dohledu _ 2010
  • Certifikát dobré klinické praxe (GCP) _ 2017
 • Praxe (zdravotnictví):
  • Zdravotní sestra, infekční oddělení, Fakultní dětská nemocnice Brno _ 1971-76
  • Zdravotní sestra, Jesle Vavřinecká Brno _ 1976-1981
  • Zdravotní sestra, oční ambulance, Brno _ 1981-1996
  • (Vedoucí) zdravotní sestra, amb.oddělení alergologie a klin.imunologie, Brno _ 1996-2013
  • Zdravotní sestra, ambulance alergologie a klin.imunologie UPIRA, Brno _ 2013 až dosud
 • Konflikt zájmů: není zaměstnanec, člen, ani podílník farmaceutické společnosti.