Kontaktní informace

UPIRA s.r.o. (Úspěšná péče o imunitu, respiraci a astma)

IČZ 72 996 900

Provozovna (ambulance)

Ambulance alergologie a klinické imunologie

Poliklinika Zahradníkova 2/8, 611 41, Brno

Umístění ambulance  - stará budova (na obr. /vchod A/), 5.poschodí:

* vchod B - hlavní (nová budova):

Zahradníkova 2, výtah C/D (z vestibulu /vrátnice/ doleva a chodbou až k výtahům, úroveň 1.patra)

* vchod C - vedlejší (stará budova):

Zahradníkova 6, výtah C (úroveň přízemí)

* vchod D - bezbariérový (stará budova):

Zahradníkova 8, výtah D nákladní (úroveň přízemí).

* vchod A - vedlejší (stará budova):

Nerudova 11, výtah C/D (chodbou vpravo, přízemí).

Pozn.: výtah D /nákladní/ nemá paměť - k přivolání je nutno vyčkat na okamžik mimo jízdu (zhasnutí červeného okruží tlačítka).

Po příjezdu do 5.patra projděte přes hlavní čekárnu doprava do chodby a tudy cca 15m na její konec. K ohlášení Vaší návštěvy použijte zvonek na dveřích ordinace (dveře jsou označeny tabulkou se jménem lékaře a ordinační dobou). Po zazvonění vyčkejte příchodu sestry. 

 

 

 

Objednání

 

Ke kontrole se objednejte osobně nebo telefonicky u sestry na tel. 541 552 298. Pozn.: k objednání volejte v našich ordinačních dobách a mimo výluky /dovolené apod./ :) Ordinační doby si můžete zkontrolovat v pravé liště, resp. výluky pod záložkou Aktuality. Protože naše sestra může být v době Vašeho volání zaneprázdněna jinou neodkladnou činností, neváhejte zavolat opakovaně nebo zanechat vzkaz na záznamníku (s Vaším jménem, heslem pro telefonickou komunikaci, telef.číslem a požadavkem).  

     Ke kontrole si přineste vždy Vaši kartičku pojišťovny a identifikační doklad (OP) a veškerou novou zdravotní dokumentaci z mezidobí. Ke kontrole choďte v cca 5-10 minutovém předstihu, který naše sestra využije při příznivých podmínkách k provedení administrace a předběžných vyšetření (spirometrie, ..).

     O vstupu pacientů (pořadí, čas) rozhoduje v konečném důsledku lékař. Vyčleňte si prosím i na "pouhou" kontrolu dostatek času. Náš časový plán může být z nerůznějších příčin narušen, například pro zvýšenou časovou náročnost vyšetření předchozích objednaných pacientů, pro pozdní příchody pacientů objednaných před Vámi, pro vyšetření pacientů mimo objednání (akutní pacienti, vakcinace), ale i pro telefonické konzultace nebo jiné neodkladné provozní činnosti. Děkujeme za pochopení.

     Pacient s omezenou způsobilostí k právním úkonům (např. děti a dospívající do 18 let věku) může být vyšetřen pouze v přítomnosti jeho zákonného zástupce (rodič). Resp. pacient dospívající (mezi 15-18 lety věku) může docházet ke kontrolám samostatně, pokud bude založen v dokumentaci odpovídající "Souhlas zákonného zástupce" (zde ).

     Žádáme pacienty, aby bez předchozí telefonické domluvy nechodili na naše vyšetření s akutní infekcí dýchacích cest (horečka, kapénková fáze rýmy). Můžete tak ohrozit jiné pacienty, které léčíme s poruchou imunitní odolnosti. Děkujeme.

 

objednání prvního vyšetření kontaktujte telefonicky přímo lékaře na tel. 541 552 300. Lékař posoudí předem výtěžnost naší intervence pro Váš individuální případ a event. nutnost nestandardního (akutního) termínu. Pozn.: k objednání volejte v našich ordinačních dobách a mimo výluky /dovolené apod./ :) Ordinační doby si můžete zkontrolovat v pravé liště, resp. výluky pod záložkou Aktuality. Protože lékař může být v době Vašeho volání zaneprázdněn jinou neodkladnou činností, neváhejte zavolat opakovaně. 

    K prvnímu vyšetření si přineste vždy Vaši kartičku pojišťovny a identifikační doklad (OP), žádanku odesílajícího lékaře a veškerou dostupnou zdravotní dokumentaci z event. předchozího sledování na alergologii, ale i z vyšetření na jiných odborných ambulancích (zejména interna, ORL, oční, plicní, kožní). Uvítáme také veškeré výsledky krevních odběrů do roka nazpět.

    Chcete-li výrazně urychlit a zkvalitnit naši práci, vytiskněte si a vyplňte vstupní Anamnestický dotazník (nebo ještě lépe jej vyplněný předem zašlete na náš e-mail, zde / ). Event. další k Vaší chorobě se vztahující dotazníky najdete pod záložkou Pro pacienty v sekci Dotazníky. Děkujeme za spolupráci.

    K vyšetření choďte v cca 10-15 minutovém předstihu, který naše sestra využije při příznivých podmínkách k provedení administrace (zápis do systému, GDPR /můžete předvyplnit /) a předběžných vyšetření (spirometrie, ..). Informujte se předem o poloze naší polikliniky a ambulance (viz výše). Vyčleňte si prosím dostatek času. Obecně si na Vás vyhrazujeme asi 60 minut, ale v případě nepříznivých provozních podmínek (např. akutní pacienti) nebo větší složitosti Vašeho případu to může být i výrazně více. Pro pořadí a čas vstupu do ordinace platí uvedené výše v oddíle "kontroly". Děkujeme za pochopení.

    Podrobnosti o prováděných vyšetření si můžete přečíst zde . Pokud užíváte "klasické" protialergické úlevové tabletové léky (tabletová antihistaminika), je přínosné se pokusit s předstihem (až 7 dní) před prvním vyšetřením tyto léky vysadit, popřípadě je nahradit jinými lékovými formami (nosní, oční) nebo skupinami. Pouze takto můžeme provést už na prvním vyšetření diagnostické testy (kožní). Jiné léky nevysazujte.

 

Bez objednání budou ošetřeny jen akutní neodkladné případy tj. život ohrožující stavy /zákonná povinnost/, stavy po anafylaktické /šokové, polysystémové/ reakci s rizikem opakování, astmatické dušnosti limitující běžné denní aktivity nebo spánek a astmatické dušnosti v těhotenství. Resp. (u námi dispenzarizovaných pacientů) i jiné akutní stavy po telefonické domluvě s lékařem.

 

      Pozn.: pro akutní řešení všech typů (i alergických stavů) je plně příslušný Váš praktický lékař nebo pohotovostní služba. Při nutnosti akutní intervence lékařem specialistou doporučujeme (jako pro Vás přínosnější) kontaktovat odbornost dle lokalizace postiženého orgánu bez ohledu na zvažovanou příčinu (nos/krk = ORL, oči = oční specialista, plíce = plicní specialista, kůže = kožní specialista, trávení = gastroenterolog). Nutno podotknout, že původním zaměřením specializace alergologie a klinická imunologie je došetřovat v návazanosti na primární (praktický lékař) a sekundární (orgán.specialisté) péči potíže zejména chronického rázu, tj. trvalého charakteru nebo dlouhodobě se typicky opakující, tj. trvající měsíce či spíše roky.    

 

UPIRA s.r.o. - firemní údaje

IČ 014 26 591, zapsáno C 78113, Krajský soud v Brně

DIČ CZ 014 26 591, není plátce DPH

č.ú. 744 655 1001 / 5500

sídlo Údolní 397/30, 602 00, Brno

upira-brno@seznam.cz, dat.schránka 74fsd9g, tel. 541 552 300