O nás

Jsme soukromé ambulantní zdravotnické zařízení. Sídlíme na jedné z největších poliklinik v Brně s dobrou dopravní dosažitelností (hromadná doprava i parkoviště), bezbariérovým přístupem a dostupností maximální nabídky dalších lékařských i nelékařských specializací i vyšetřovacích možností. V rámci bývalého alergologického oddělení polikliniky stále spolupracujeme s ostatními ambulancemi, což poskytuje možnost zástupu v době naší dovolené či jiné nepřítomnosti v místě.  

 

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací všech alergických onemocnění a poruch imunity, zejména se však zaměřujeme na alergickou rýmu a průduškové astma. Poskytujeme lékařskou péči dospělým pacientům a dětem a dospívajícím od 12 let věku.

 

Snažíme se poskytovat své služby v příjemném prostředí a s důrazem na kvalitu (nikoli kvantitu) poskytované péče. Snažíme se kontinuálně vzdělávat v naší odbornosti i v obecné interní medicíně, resp. předávat získané znalosti a zkušenosti dle možností i jiným kolegům. Podílíme se na medicínském výzkumu formou účasti na mezinárodních klinických studiích.

 

Hlavní činnost naší ambulance

Pracoviště poskytuje komplexní péči o alergiky a pacienty s poruchami imunitního systému.
Hlavní diagnózy tvoří:

  • alergická rýma celoroční i sezónní
  • průduškové astma
  • poruchy imunitního systému ve smyslu zvýšené respirační nemocnosti
  • alergie na bodnutí včelou a vosou

 

V návaznosti na příslušné specialisty (dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, ..) provádíme další došetření, eventuálně v indikovaných případech zajišťujeme i řešení a sledování pacientů s:

  • atopickým ekzémem, kopřivkami a angioedémem
  • potravinovými alergiemi
  • dalšími poruchami imunitního systému

Co se týče lékových alergií dovolujeme si Vás odkázat na služby jiných pracovišť , nejlépe k tomu určených tzv. lékových center (viz Stáhnout ve formátě pdf  ).

 

K diagnostice používáme (v ambulanci) všechny pro náš typ zařízení obvyklé diagnostické metody:

  • kožní (prick) testy se širokou nabídkou komerčních alergenů
  • vyšetření respirace pomocí spirometrie, krevní saturace O2 i vydechovaného NO (eNO)
  • veškerou dostupnou nabídku laboratorní alergologické a imunologické diagnostiky

 

Zájemci o vstupní vyšetření konzultujte stran termínu, resp. výtěžnosti naší intervence pro Váš individuální případ, přímo našeho lékaře (tel. 541 552 300 kdykoli v ordinační době). Další informace o vstupním vyšetření i kontrolách najdete v záložce Kontakt.

 

Pozn.: pro akutní řešení všech typů (i alergických stavů) je plně příslušný Váš praktický lékař nebo pohotovostní služba. Při nutnosti akutní intervence lékařem specialistou doporučujeme (jako pro Vás přínosnější) kontaktovat odbornost dle lokalizace postiženého orgánu bez ohledu na zvažovanou příčinu (nos/krk = ORL, oči = oční specialista, plíce = plicní specialista, kůže = kožní specialista, trávení = gastroenterolog). Nutno podotknout, že původním zaměřením specializace alergologie a klinická imunologie je došetřovat v návazanosti na primární (praktický lékař) a sekundární (orgán.specialisté) péči potíže zejména chronického rázu, tj. trvalého charakteru nebo dlouhodobě se typicky opakující, tj. trvající měsíce či spíše roky.     

 

Partnerské zdravotní pojišťovny

111   Všeobecná zdravotní pojišťovna
201   Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207   Oborová zdravotní pojišťovna
209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211   Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213   Revírní bratrská pokladna
217   Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

 

Ceník

Ceník nehrazených výkonů (výkonů na vyžádání pacienta nehrazených ze zdravotního pojištění)

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB 

(UPIRA s.r.o., platný od 1.2.2017)

Podle zák. č. 48/1997 Sb., ust. § 15, odst. 10 o veřejném zdravotním pojištění ze zdravotního pojištění se NEHRADÍ vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

ALERGOLOGIE a Klinická imunologie

MINIMÁLNÍ KONTAKT

70

TELEFONICKÁ KONZULTACE

150

 

 

INJEKCE INTRAVENÓZNÍ

150

INJEKCE I. M., S. C., I. D.

100

INFÚZE INTRAVENÓZNÍ

300

OČKOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ (za výkon, tj. k ceně vakcíny)

200

INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA

200

ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

50

ODBĚR BIOLOG. MATERIÁLU jiného než krev (bakteriologie)

50

 

 

OPIS NÁLEZU (+ cena tisku)

50

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE (naší)

300

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE (naší i cizí)

600

ADMIN. ÚKONY na požadavek institucí (např. živ.pojištění)

250

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU NA VLASTNÍ ŽÁDOST

200

 

 

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

1200

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

750

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

300

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE s rodinou či pacientem

300

 

 

Neinvazivní AMBULANTNÍ ZMĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

50

SPIROMETRIE (METODOU PRŮTOK - OBJEM)

250

PULZNÍ OXYMETRIE

100

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ NO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

500

 

DALŠÍ VÝKONY A VYŠETŘENÍ HRAZENÉ KLIENTEM - CENA SE STANOVÍ podle vyhlášky č. 132/1998 ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - počet bodů (včetně režie) *1,60Kč/bod.

 

 

Před poskytnutím zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v osobním zájmu občanů, je povinností zdravotnického pracovníka provádějícího výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách této péče, včetně výše finanční úhrady.