COVID-19 očkování: přednostní kód

Kategorie: Informace
Publikováno : 23. březen 2021

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Obecná charakteristika akce: Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.
 

Akce a naše specializace alergologie a klinická imunologie: Předmětné dg. najdete zde Stáhnout ve formátě pdf  (rozklikněte). V rámci naší specializace jde tedy pouze o tři případy:

• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování

• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky

těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa.

.. stran astmatu musím konstatovat, že 1) pojmem „těžké astma“ je myšleno astma odpovídající v klasifikaci GINA stupni perzistující těžké (grade 4 a výše). Tento stupeň se odvozuje u zaléčeného pacienta nikoli od našeho dojmu, ale od stupně (počtu a síly) léčby, kterou pacient dlouhodobě musí medikovat (k dosažení kontroly nad astmatem). 2) pojmem „pravidelné sledování“ se zjevně myslí opakované kontroly s vyšetřením na ambulanci sledujícího specialisty. Tyto se předpokládají pro těžký stupeň astmatu při stabilním stavu řádově 1x za 3 (max. 6) měsíců. Oba parametry jsou při kontrole ze strany státu, resp. zdravotní pojišťovny, snadno dohledatelné a tedy je nemůžeme nějak „kreativně upravovat“.

.. pokud „naše“ kritéria nesplňujete, doporučuji zkontrolovat, zda nesplňujete jiná kritéria. Velmi přístupné (např. já toto splńuji lehce) jsou např. kritérium „vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky“ nebo „obezita (BMI > 35 kg/m2)“

 

Akce a její praktické provedení naším ZZ UPIRA: Aktuálně (po večerech a nocích, protože jsme byli o akci informování až o víkendu stejně jako veřejnost) revidujeme naši kartotéku a vyhledáváme vhodné pacienty s nárokem na „kód“. Po jejich nalezení jim bude zaslán na mailovou adresu (takovou, kterou máme v databázi) příslušný kód a průvodní text popisující jeho uplatnění (viz níže). Pokud nemáme v databázi mailovou adresu, osloví Vás sestra telefonicky. Pokud (zjevně pro nepříznivou epidemickou situaci) těžký astmatik už příliš dlouhou dobu nebyl na kontrole, nejdříve Vás telefonicky oslovíme k další domluvě.

.. nebudeme oslovovat pacienty nad 70 let věku, protože mají nárok na přednostní termín z důvodu věku (a obvykle jsou už očkováni nebo objednáni k termínu). Nicméně, pokud kód chcete, rádi Vám ho zašleme.

.. pokud máte za to, že splňujete výše uvedená kritéria, ale nebyli jste do 26.3. osloveni, kontaktujte nás mailem upira-brno@seznam.cz, případně telefonicky. Může se stát, že při stovkách až tisících pacientských záznamů někoho přehlédneme.    

.. na Vaše telefonické a mailové podněty a dotazy k akci budeme primárně odpovídat, abyste se nejdříve seznámili s tímto textem a pokládali pak až případný kvalifikovaný dotaz. Děkujeme za pochopení.

 

-----------------------------------------

Text naší mailové výzvy pacientům splňujícím kritéria akce:

V rámci naší specializace si dovolujeme Vám poslat po vyhodnocení Vaší dg. /Astma bronchiale těžké v pravidelném sledování u alergologa/ "přednostní" kód pro přihlášení k očkování proti COVID-19: …………..
.. pokud tento kód využijete k přednostnímu objednání, nezapomeňte sebou přinést na očkovací místo náš/Váš poslední nález dokladující Vaši diagnózu. Pozor: je potřeba, aby v diagnóze bylo astma označeno jako "těžké". Pokud je označeno jako jen "středně těžké" požádejte nás /mailem, telefonicky/ o zaslání opraveného nálezu.

Informace pro pacienty (oficiální):
Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace. V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem (doporučujeme BVV - výstaviště Brno). Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021. Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona. Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb  ČR. Podrobnější informace naleznete také zde: /files/files_editor_uploads/ockovani_chronici_rev4.pdfCentrální tým pro koordinaci očkování proti onemocnění COVID-19.

 

<< Zpět na seznam novinek